پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

دفتر مطالعات

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  0 2 سال پیش
اسناد مشترک اسناد مشترک  جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.  0 3 سال پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  0 2 سال پیش
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  217 2 هفته پیش
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  10 2 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  7 9 ماه قبل

  کتابخانه های تصاویر

Sliderrso Sliderrso    2 8 ماه قبل
آلبوم تصاویر دفتر آلبوم تصاویر دفتر    12 3 سال پیش
آلبوم دفتر امور پژوهشی آلبوم دفتر امور پژوهشی    3 8 ماه قبل
تصاویر لیست خبر دفتر تصاویر لیست خبر دفتر    21 6 هفته پیش
تصاویر مراسم هفته پژوهش 97 تصاویر مراسم هفته پژوهش 97    15 2 سال پیش
عکس پرسنلی همکاران پژوهشی عکس پرسنلی همکاران پژوهشی    3 3 هفته پیش
گالری دفتر گالری دفتر    0 9 سال پیش
مراسم هفته پژوهش 96 مراسم هفته پژوهش 96    11 3 سال پیش
کتابخانه تصاویر مراسم هفته پژوهش سال 95 کتابخانه تصاویر مراسم هفته پژوهش سال 95    13 3 سال پیش

  لیست ها

اخبار اخبار    24 6 هفته پیش
ارتباط با دفتر مطالعات و تحقیقات ارتباط با دفتر مطالعات و تحقیقات    0 9 سال پیش
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  0 3 سال پیش
امور محوله به کارشناسان دفتر امور محوله به کارشناسان دفتر    0 9 سال پیش
بخشنامه های دفتر مطالعات و تحقیقات بخشنامه های دفتر مطالعات و تحقیقات    11 2 سال پیش
پایگاه ها پایگاه ها    0 3 سال پیش
پرتال ها پرتال ها    0 3 سال پیش
پژوهانه پژوهانه    0 3 سال پیش
پیشینه دفتر مطالعات و تحقیقات پیشینه دفتر مطالعات و تحقیقات    0 9 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  0 3 سال پیش
تاریخچه مرکز آموزش های آزاد تاریخچه مرکز آموزش های آزاد    2 8 سال پیش
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 3 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 3 سال پیش
دستورالعمل ها و فرم ها دستورالعمل ها و فرم ها    14 2 هفته پیش
سامانه پژوهشی سامانه پژوهشی    1 3 سال پیش
سایر آیین نامه ها و فرم ها سایر آیین نامه ها و فرم ها    5 7 سال پیش
عملکرد اعضای هیئت علمی عملکرد اعضای هیئت علمی    6 9 ماه قبل
عملکرد دفتر مطالعات و تحقیقات عملکرد دفتر مطالعات و تحقیقات    8 9 ماه قبل
فرم ها و دستورالعمل های دانشجویی فرم ها و دستورالعمل های دانشجویی    2 7 ماه قبل
مدیرکل دفتر مطالعات و تحقیقات مدیرکل دفتر مطالعات و تحقیقات    0 9 سال پیش
مدیریت امور پژوهشی از ایتدا تا کنون مدیریت امور پژوهشی از ایتدا تا کنون    9 9 ماه قبل
معرفی معرفی    0 8 سال پیش
هفته پژوهش هفته پژوهش    10 2 سال پیش
همکاران دفتر(برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید) همکاران دفتر(برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)    7 3 هفته پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 2 سال پیش

  تالار های گفتگو

گفتگوی گروهی گفتگوی گروهی  لیست "گفتگوی گروهی" برای راه انداختن گفتگوی گروهی در قالب گروه های خبری با موضوع هایی که مرتبط به این گروه کاری است استفاده می شود.  0 3 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت SharePoint Researches and Studies  2 سال پیش

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0