پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
دفتر امور پژوهشی
امکان بارگذاری آیتم های لیست مشخص شده با استفاده از XSLT وجود ندارد. در صورتی که از تنظیمات این وب پارت مطمئن هستید لطفا فایل XSLT مورد نظر خود را مجددا بررسی نمائید.
 

 اخبار دفتر امور پژوهشی

 
  
پیوستها
  
  
  
  
1398/11/01
  
1398/10/29
  
1398/10/23
  
1398/10/01
  
1398/09/27
  
1398/09/20
  
1398/09/19
  
1398/09/18
برگزاری روز پژوهش در دانشکده هنر
  
1398/09/17
  
1398/09/13
  
1398/09/11
اعلانات
همایش ها و برنامه های آتی
گزارش تصویری و ویدیویی
امکان بارگذاری آیتم های لیست مشخص شده با استفاده از XSLT وجود ندارد. در صورتی که از تنظیمات این وب پارت مطمئن هستید لطفا فایل XSLT مورد نظر خود را مجددا بررسی نمائید.
امکان بارگذاری آیتم های لیست مشخص شده با استفاده از XSLT وجود ندارد. در صورتی که از تنظیمات این وب پارت مطمئن هستید لطفا فایل XSLT مورد نظر خود را مجددا بررسی نمائید.
امکان بارگذاری آیتم های لیست مشخص شده با استفاده از XSLT وجود ندارد. در صورتی که از تنظیمات این وب پارت مطمئن هستید لطفا فایل XSLT مورد نظر خود را مجددا بررسی نمائید.