پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
مدیریت امور پژوهشی
 

 اخبار دفتر امور پژوهشی

 
  
پیوستها
  
  
  
  
13/05/1442
  
28/04/1442
  
24/04/1442
  
08/11/1441
  
26/05/1441
  
24/05/1441
  
18/05/1441
  
25/04/1441
  
21/04/1441
  
14/04/1441
  
13/04/1441
  
12/04/1441
برگزاری روز پژوهش در دانشکده هنر
  
11/04/1441
  
07/04/1441
  
05/04/1441
اعلانات
همایش ها و برنامه های آتی
گزارش تصویری و ویدیویی