پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
معرفی مدیریت امور پژوهشی
مدیریت امور پژوهشی تحت عنوان «دفتر مطالعات و تحقيقات» همزمان با تأسيس دانشگاه در سال 1369 فعاليت خود را آغاز كرد، این دفتر از سال 1372 با راه‌اندازي معاونت پژوهشی دانشگاه، با ارائه فعاليت‌هاي هدفمند در زير مجموعه معاونت پژوهشي قرار گرفت . ازجمله فعالیت های این دفتر راه‌اندازي شبكه اطلاع‌رساني اينترنت دانشگاه در سال 1375 بوده است.  عمده فعاليت هاي حال حاضر مدیریت امور پژوهشی عبارت است از:
-حمايت و نظارت بر انجام طرح‌هاي تحقيقاتي درون‌دانشگاهي(شامل اعضای هیئت علمی و کارشناسان)،
-حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي،
- برگزاري همايش‌ها و كارگاه‌هاي علمي و پژوهشي،
-شركت اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در همايش‌هاي علمي داخلي و بين‌المللي خارجي،
-فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمي،
-تشويق مقالات چاپ شده اعضاء هيأت علمي در مجلات علمي معتبر داخل و خارج از كشور،
-حمایت از عضویت اعضای هیئت علمی در مجامع معتبر  علمی،
-مستندسازي فعاليت‌ها و ضوابط پژوهشي دانشگاه (از طريق چاپ سه شماره كتاب پژوهشنامه دانشگاه شاهد)،
-تشويق فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي از طريق برگزاري مراسم ساليانه گراميداشت هفته پژوهش و فناوري،
- تخصیص اعتبار پژوهشی تحت عنوان پژوهانه به اعضای هیأت علمی  و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه،
- راه اندازی و توسعه سامانه بانک اطلاعات پژوهشی دانشگاه جهت درج فعالیت های پژوهشی اساتید و بهره برداری از آن