پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دفتر مطالعات

:

بخشنامه های دفتر مطالعات و تحقیقات: بخشنامه نحوه درج وابستگی سازمانی در آثار علمی

عنوان

بخشنامه نحوه درج وابستگی سازمانی در آثار علمی

پیوستها

Shahed-University-unique-affiliation.jpg    
ایجاد شده در 1391/11/24 02:11 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
ویرایش شده در 1391/11/24 02:11 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani