پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دفتر مطالعات

:

بخشنامه های دفتر مطالعات و تحقیقات: مصوبه شورای پژوهشی در خصوص نحوه امتیازدهی

عنوان

مصوبه شورای پژوهشی در خصوص نحوه امتیازدهی

پیوستها

نحوه امتیازدهی.PDF    
ایجاد شده در 1397/10/10 11:45 ق.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
ویرایش شده در 1397/10/10 11:45 ق.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani