پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دفتر مطالعات

:

اخبار: انتشار گاهنامه پژوهش و فناوری عتف

تصویر خبر

عنوان

انتشار گاهنامه پژوهش و فناوری عتف

شرح خبر

​بدینوسیله بیست و چهارمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف منتشر و به اطلاع می رسد.

گاهنامه پژوهش و فناوری عتف.pdfگاهنامه پژوهش و فناوری عتف.pdf

تاریخ درج خبر

1397/07/21

پیوستها

ایجاد شده در 1397/07/21 02:10 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
ویرایش شده در 1397/07/21 02:11 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani