پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

Files Files    87 2 هفته پیش
اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  0 3 سال پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  7 3 هفته پیش
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  31 3 روز پیش
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  31 3 ماه قبل

  کتابخانه های تصاویر

SliderRoshd SliderRoshd    7 2 ماه قبل
آلبوم تصاویر آلبوم تصاویر    0 3 سال پیش
عکس ها عکس ها  با افزودن تصویری به این کتابخانه تصویر, آن را با اعضای تیم خود به اشتراک بگذارید.  0 3 سال پیش

  لیست ها

اخبار و اطلاعیه اخبار و اطلاعیه  لیست "یادداشت ها" برای قرار دادن یادداشت در این وبلاگ استفاده می شود.  0 3 سال پیش
اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها  اخبار مرکز رشد واحد فناوری  3 3 روز پیش
اعضای شورای فناوری اعضای شورای فناوری    5 2 ماه قبل
توضیحات توضیحات  در لیست "نظرات" توضیحات مربوط به نظرات وبلاگ نگه داری می شود.  0 3 سال پیش
دانش بنیان دانش بنیان    1 2 هفته پیش
دسته ها دسته ها  از لیست "دسته ها" جهت تعیین دسته  های در دسترس یادداشت ها استفاده نمایید.  0 3 سال پیش
مدیران مدیران    3 2 ماه قبل
واحد فناور ( پیش رشد ) واحد فناور ( پیش رشد )    1 3 هفته پیش
واحد فناور ( رشد ) واحد فناور ( رشد )    0 4 هفته پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 4 سال پیش
کارکنان کارکنان    2 4 ماه قبل

  تالار های گفتگو

ارتباط با دانشجویان ارتباط با دانشجویان    0 3 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت فرعی وجود ندارد.

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0