پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

Files Files    88 15 ماه قبل
آیین نامه ها آیین نامه ها    4 14 ماه قبل
اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  0 4 سال پیش
بخشنامه بخشنامه    1 14 ماه قبل
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  9 9 ماه قبل
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  48 7 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  31 8 ماه قبل
فرم ها فرم ها    4 7 ماه قبل
قوانین قوانین    1 14 ماه قبل
مصوبات مصوبات    1 14 ماه قبل

  کتابخانه های تصاویر

SliderRoshd SliderRoshd    7 7 ماه قبل
آلبوم تصاویر آلبوم تصاویر    0 4 سال پیش
امین پردازش امین پردازش    4 15 ماه قبل
پارس حسگر دامون پارس حسگر دامون    4 15 ماه قبل
پرتو افزار نوید آسا پرتو افزار نوید آسا    0 15 ماه قبل
تبلور نسل خورشید تبلور نسل خورشید    3 14 ماه قبل
تحلیل نگاران ایفا تحلیل نگاران ایفا    3 15 ماه قبل
خرم بهار آتیس خرم بهار آتیس    11 15 ماه قبل
سوگند سوگند    7 15 ماه قبل
طب توحید طب توحید    3 14 ماه قبل
طنین پرداز طنین پرداز    7 15 ماه قبل
مدیریت نوین ( صفری ) مدیریت نوین ( صفری )    4 15 ماه قبل
میثاق میثاق    5 14 ماه قبل

  لیست ها

اخبار و اطلاعیه اخبار و اطلاعیه  لیست "یادداشت ها" برای قرار دادن یادداشت در این وبلاگ استفاده می شود.  0 4 سال پیش
اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها  اخبار مرکز رشد واحد فناوری  3 17 ماه قبل
اعضای شورای فناوری اعضای شورای فناوری    5 14 ماه قبل
توضیحات توضیحات  در لیست "نظرات" توضیحات مربوط به نظرات وبلاگ نگه داری می شود.  0 4 سال پیش
دانش بنیان دانش بنیان    7 14 ماه قبل
دسته ها دسته ها  از لیست "دسته ها" جهت تعیین دسته  های در دسترس یادداشت ها استفاده نمایید.  0 4 سال پیش
فرصت ها فرصت ها    2 10 ماه قبل
مدیران مدیران    3 2 سال پیش
واحد فناور ( پیش رشد ) واحد فناور ( پیش رشد )    5 14 ماه قبل
واحد فناور ( رشد ) واحد فناور ( رشد )    9 14 ماه قبل
کارگاه ها و دوره های آموزشی کارگاه ها و دوره های آموزشی    1 9 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 5 سال پیش
کارکنان کارکنان    2 2 سال پیش

  تالار های گفتگو

ارتباط با دانشجویان ارتباط با دانشجویان    0 4 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت SharePoint تبلور نسل خورشید  15 ماه قبل

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0