پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد

:

special-s

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد
​​
خدمات تخصصی:
 
خدمات تخصصی پیش بینی شده برای ارائه در مرکز رشد در حوزه ­های آموزشی، پژوهشی و مشاوره با پیشنهاد رییس مرکز رشد و یا نیازسنجی از واحدهای مستقر قابل ارائه خواهد بود. از جمله این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دوره ها و کارگاه­های آموزشی و پژوهشی با موضوعات مختلف؛ آموزش فنون تجاری سازی علوم؛ آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار و کار آفرینی؛ کارگاه­های آموزشی در حوزه بازایابی و معرفی محصول؛، بیمه محصولات و امور مالیاتی؛ روش­های پژوهش و آیین نامه های مرتبط؛ استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه؛ مشاوره تخصصی در حوزه ­های اقتصادی،مدیریتی، بازرگانی و حقوقی و مشاوره ورود واحدها(هسته­ های) فناور به مرکز، مشاوره تخصصی توسط اساتید مجرب و صاحب نظر در حوزه کارآفرینی به واحد های فناور و شرکت های مستقر در مرکز و همچنین دانشجویان صاحب ایده که طی یک برنامه تنظیمی در ایام هفته در مرکز رشد دانشگاه انجام می پذیرد.