پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد

:

Support

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد
​​*عمومی و پشتیبانی: مرکز رشد علاوه بر تامین نیروی انسانی برای ستاد مرکز،محل کار به هر واحد فناور یک اتاق مجهز به تجهیزات اداری ،و ملحقات، خط تلفن و اینترنت تعلق می گیرد. تاسیسات گرمایش و سرمایش، نظافت،آبدارخانه،سالن انتظار،سالن جلسات به صورت مشترک می باشد.

*خدمات تجهیزاتی و آزمایشگاهی:واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در صورت نیاز می توانند با ارائه تقاضای کتبی به مرکز و موافقت رئیس مرکز و معاونت پژوهشی دانشگاه از تجهیزات کارگاهی ،آزمایشگاهی،و کتابخانه دانشگاه بهره مند گردند. شیوه بهره مندی از این خدمات و هزینه مربوطه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تعیین می گردد.

*خدمات مرکز رشد:خدمات تخصصی : از جمله این خدمات می توان به دوره ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی با موضوعات مختلف 1-آموزش فنون تجاری سازی علوم 2-آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار و کارآفرینی3-کارگاه های آموزشی در حوزه بازاریابی و معرفی محصول 4-بیمه محصولات و امور مالیاتی 5-روش های پژوهش و آیین نامه های مرتبط6-استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه7-مشاوره توسط اساتید مجرب و صاحب نظر در حوزه کارآفرینی به واحد ها و شرکت های مستقر در مرکز رشد و همچنین  دانشجویان صاحب ایده که طی یک برنامه تنظیمی در ایام هفته در مرکز رشد دانشگاه انجام می پذیرد8-مشاوره های تخصصی در حوزه های اقتصادی ،بازرگانی و حقوقی