پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
قوانین
 

 قوانین و مقررات

 
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان در خصوص "استفاده از قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" همچون معافیت مالیاتی و گمرکی، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، استقرار در اماکن مسکونی، معافیت از حق بیمه قراردادها و.... بدینوسیله با هدف توانمندسازی و تقویت شرکت های دانش بنیان، خدمات مشاوره کسب و کار از سال 1395 توسط مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری رییس جمهور اجرایی شده و در سرفصل هایی شامل  30 عنوان مختلف، به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود:

  
  
  
  
قانون حمایتی.pdf
  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدانش بنیان