پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
شرکت توسعه و فناوری امین پردازش
 

درباره 

شرکت توسعه و فناوری امین پردازش​


شرکت توسعه و فناوری امین پردازش کار خود را با موضوع فعالیت آموزش ،تولیدو توسعه نرم افزارها و اپلیکیشن های تحت وب و تحت موبایل سازمانی و عمومی در شهریور سال 1397 در مرکز رشد دانشگاه شاهد آغاز کرداز نمونه کارهای نرم افزاری این شرکت می توان به اپلیکیشن هزار دارو، آموزش منابع انسانی ثانی ،کارالوک اشاره نمود.

پلت

فرم آموزش منابع انسانی ثانی :

مجموعه ثانی که زیرمجموعه شرکت “توسعه و فناوری امین پردازش " می باشد ، از سال 1394  مطالعات خود را بر روی روش نوین یادگیری سیار در سرتاسر جهان شروع نمود و تا سال 1396 تحقیق و توسعه در این زمینه ادامه داشت که حاصل آن مقالات بین المللی و کتابی در این زمینه تحت عنوان " تولید و بکارگیری محتوای یادگیری سیار" می باشد.