پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین

درباره​
مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین با هدف ارائه خدمات تحقیقاتی، علمی، فرهنگی و آموزشی با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه های مدیریت و سیستم و به منظور پاسخگویی به نیازهای نظام مدیریت اجرایی کشور در سال ۱۳۸۳ با موافقت اصولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درشهر تهران تشکیل گردید و در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت موافقت قطعی از آن وزارتخانه شد.

با توجه به اینکه  توسعه پایدار کشور در سطح بنگاه های اقتصادی مستلزم برخورداری از سیستمهای مدیریتی نوین و متناسب با شرایط تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی است، رویکرد مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین هم افرایی در جذب و بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و هدایت آن ها به سمت انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با ارتقای دانش مدیریت و سیستم های اجرایی مدیریت نوین و ارائه نتایج و دستاورد های آن در قالب کنفرانس، سمینارها و دوره های آموزشی در سطوح مختلف جامعه است.

 با توجه به موارد مطروحه و نیز با عنایت به مواد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور در خصوص نقش بخش خصوصی در توسعه علم و فناوری، این مرکز با پشتوانه اعضای هیات علمی، متخصصان و صاحبنظران داخل و خارج از کشور با سوابق تحقیقاتی بسیار در قالب سه گروه پژوهشی مدیریت عملکرد، کیفیت و بهره وری، تحقیق در عملیات و بهینه سازی و مدیریت فناوری اطلاعات (IT) فعالیت می نماید.