پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
رشد
  
  
  
شرکت توسعه و فناوری امین پردازشفاطمه صمدی امین آبادIT نرم افزار
مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوینسعید صفریارائه خدمات تحقیقاتی، علمی، فرهنگی و آموزشی
آزمایشگاه تحلیل پروتکلهای امنیتیدکتر مجید بیاتامنیت اطلاعات
شیمی آب امیر کبیرمحمود امیرخانیمشاوره حفاظت شیمیایی تاسیسات
سلامت تجهیز آرکا سینحجت قاسم خواهتجهیزات جراحی های مغز و اعصاب
تیوان تجهیز طبعلی یوسفیتجهیزات و نرم افزارهای پزشکی
آرادوسید عرفان میر طالبیپلتفرم خدمات هوشمند در حوزه کشاورزی
موسسه تتادکتر رضا عباسیارزیابی و توسعه کارآفرینی
سپهرادمهسا قربانیتامین مالی و تجاری سازی