پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
رئوس برنامه ها
 

 رئوس برنامه ها

 
​​

 

هدف 3: توسعه مرکز رشد

 

رئوس برنامه

فعالیت‌ها

1-1)             

ارتقاء فضا و امکانات فیزیکی مرکز رشد

·       مکان جدید و باکیفیت بالا برای مرکز رشد

·       تخصیص مکانی در داخل دانشگاه به عنوان مرکز نوآوری برای واحدهای فناور نوپا

·        استفاده از فرصت‌هایی مانند معاونت علمی جهت توسعه مرکز

1-2)         

ارتقاء مدیریت و نظام‌مندسازی مرکز رشد

·      بازنگری برنامه راهبردی، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت

·      ارتقاء نظام سنجش، هدایت، نظارت و ارزیابی خدمات و واحدهای فناور

·      مستندسازی و مدیریت دانش

·      ارتقاء روش‌های اطلاع‌رسانی

 

توسعه نقش حمایتی مرکز رشد از واحدهای فناور

·      ارتباط با صندوق‌های حمایتی: عقد تفاهم‌نامه با صندوق‌های دولتی و خصوصی

·      همکاری با شتابدهنده‌های دانش‌بنیان و غیردانش بنیان

·      اطلاع‌رسانی فرصت‌های توسعه به واحد‌های فناور

·      ارائه خدمات آزمایشگاهی

·      ارائه خدمات توانمندسازی با کمک مراکز تخصصی

·      استفاده از درآمد مرکز رشد برای توسعه آن در چند سال آتی توسعه

·      راه‌اندازی یک شتابدهنده

1-3)        

برقراری ارتباط با واحد پژوهش‌های دانشجویی

·      تقویت ایده‌های نوین دانشجویان جهت ورود به مرکز رشد​