پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
حوزه های پذیرش

حوزه های فعالیت مرکز رشد دانشگاه شاهد​ :

فناوری­های مربوط به حوزه سلامت و مهندسی پزشکی

فناوری­های مربوط به حوزه علوم فنی و مهندسی؛ محصولات و فناوری­های مربوط به مهندسی برق- مخابرات و محصولات مرتبط با حوزه ICT

  •    فناوری­های مربوط به حوزه علوم کشاورزی و محصولات و ماشین آلات مربوط به کشاورزی پایدار

  •    فناوری­های مربوط به حوزه علوم پایه

  •   فناوری­های مربوط به حوزه علوم انسانی
  •  
  •    سایر حوزه های فناوری مرتبط با اهداف و چشم انداز فعالیت مرکز رشد​