پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
تماس با ما
 

 نقشه تهران

 
آدرس: خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 99
تلفن: 66952862
کدپستی:  1314666144
پست الکترونیک:  incubator-center@shahed.ac.ir