پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

راهنمای ارسال طرح ها و پایان نامه ها به کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 
مدارک لازم:
تصویر صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی 
فایل pdf پروپوزال مصوب شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی 
فایل pdf پرسشنامه در صورت استفاده در طرح یا پایان نامه
فایل pdf فرم رضایتنامه (در صورت انجام پژوهش روی انسان فرم مربوط را تکمیل و امضاء نمایید.​)​consentرضایت نامه.docconsentرضایت نامه.doc
فایل pdf فرم رضایتنامه طرح نامه های مداخله ای (در صورت انجام کار مداخله ای فرم مربوط را تکمیل و امضاء نمایید.​): consent 2.docconsent 2.doc
فایل  pdf فرم خلاصه طرح: فرم خلاصه طرح.docفرم خلاصه طرح.doc
فایل word فرم مشخصات مجری و دانشجو: specifications.docspecifications.doc
تصویر راهنمای اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی (در صورت کار با حیوانات آزمایشگاهی راهنمای مربوط را مطالعه و امضاء نمایید.​): ethical guide.docethical guide.doc
چک لی​س​ت مربوط به هر طرح ن​امه​ چک لیست.docچک لیست.doc
مدارک فوق می بایست در قالب یک فولدر زیپ شده به نام دانشجو به دفتر پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی تحویل داده شود. این مدارک به همراه نامه معاون پژوهش و فناوری دانشکده یا مرکز به دفتر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می گردد. طرح نامه در اولین جلسه کمیته اخلاق بررسی شده و پس از تنظیم و تأیید صورتجلسه کمیته اخلاق، نامه ابلاغ مصوبه کمیته در خصوص طرح  یا پایان نامه مورد نظر به آدرس ایمیل مجری طرح ارسال خواهد شد.
 
تنها به طرح هایی که تا دو هفته قبل از برگزاری جلسه، دریافت شوند ترتیب اثر داده خواهدشد.