پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

تلفن های تماس (دفتر معاون پژوهش و فناوری) :

                                                                                 51215105

                                                                                 51215106

                                               

 تلفن تماس کارشناس کمیته :

                                                                                 51215112

آدرس پست الکترونیکی :

                                                                  ethic@shahed.ac.ir

آدرس پستی :
 
تهران، ابتدای آزادراه تهران-قم، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی شاهد، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، معاونت پژوهش و فناوری، دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی