پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری وبینار آموزشی اخلاق در نشر

در راستای گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری سال 99 و در ادامه سلسله وبینارهای هفته پژوهش و فناوری، وبینار " تازه های اخلاق در انتشار آثار پژوهشی" با تدریس دکتر احسان شمسی گوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ چهارشنبه 3 دی ماه ساعت 15:30 برگزار شد. 

تاریخ انتشار

12/24/2020

تصویر خبر

پیوست: