پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری نود و یکمین جلسه کمیته اخلاق


نود و یکمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 26 آبانماه 1399 برگزار شد.​​​​​​​

تاریخ انتشار

11/15/2020

تصویر خبر

پیوست: