پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هشتاد و نهمین جلسه کمیته اخلاق


​هشتاد و نهمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 14 مهرماه 1399 برگزار شد.​​​​​​​

تاریخ انتشار

09/21/2020

تصویر خبر

پیوست: