پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: ممنوعیت ثبت گذشته نگر کارآزمایی های بالینی در IRCT از ابتدای سال ۲۰۲۱

عنوان

ممنوعیت ثبت گذشته نگر کارآزمایی های بالینی در IRCT از ابتدای سال ۲۰۲۱

​براساس مصوبه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، از ابتدای سال 2021، ثبت گذشته نگر مطالعات کارآزمایی بالینی در ایران متوقف می شود و مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران از این تاریخ به بعد از قبول و ثبت مطالعاتی که بعد از شروع به بیمارگیری اقدام به ثبت می کنند، خودداری خواهد کرد.

از ابتدای سال 2021 هیچ کارآزمایی بالینی انجام شده و یا درحال اجرایی، مجاز به ثبت پژوهش در IRCT و عقد قرارداد نخواهد بود و عقد قرارداد طرح های پژوهشی و ثبت نهایی پایان نامه های کارآزمایی بالینی صرفا منوط به کسب تاییدیه و کد اختصاصی اخلاق و IRCT می باشد و کمیته های اخلاق در پژوهش بر اساس آیین نامه فوق الذکر، ملزم به برخورد با موارد تخلف از این اصل خواهند بود.​

جهت مشاهده متن کامل بخشنامه روی فایل زیر کلیک کنید.​

NREC-Content-1065-Optional-1 (2).pdfNREC-Content-1065-Optional-1 (2).pdf


تاریخ انتشار

06/16/2020

تصویر خبر

پیوست: