پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هشتاد و دومین جلسه کمیته اخلاق

هشتاد و دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 1399 برگزار شد.​​​

تاریخ انتشار

04/25/2020

تصویر خبر

پیوست: