پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هفتاد و دومین جلسه کمیته اخلاق

هفتاد و دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 1 بهمن ماه 1397 برگزار گردید.  ​​​

تاریخ انتشار

01/23/2019

تصویر خبر

پیوست: