پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هفتاد و یکمین جلسه کمیته اخلاق

هفتاد و یکمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 3 دیماه 1397 برگزار گردید.  ​​​

تاریخ انتشار

12/25/2018

تصویر خبر

پیوست: