پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هفتادمین جلسه کمیته اخلاق

هفتادمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 12 آذرماه 1397 برگزار گردید.  ​​​

تاریخ انتشار

12/06/2018

تصویر خبر

پیوست: