پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: ابلاغ دستورالعمل انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی

عنوان

ابلاغ دستورالعمل انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی

انتشار دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی  .

جهت مشاهده روی لینک زیر کلیک فرمایید:

http://shahed.ac.ir/research/ethic/Lists/Instructions%20of%20Ethic/Attachments/3/enteghal%20nemoneha.pdf​

تاریخ انتشار

11/06/2018

تصویر خبر

پیوست: