پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری شصت و هفتمین جلسه کمیته اخلاق

شصت و هفتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 12 شهریورماه 1397 برگزار گردید.  ​​

تاریخ انتشار

09/10/2018

تصویر خبر

پیوست: