پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری شصت و چهارمین جلسه کمیته اخلاق

شصت و چهارمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید. در این جلسه 13 طرحنامه جدید  و 1 طرحنامه اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به آدرس ایمیل مجریان ابلاغ گردید.​​

 ​

تاریخ انتشار

04/23/2018

تصویر خبر

پیوست: