پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: اطلاع رسانی برنامه کارگاه آموزشی آشنایی با کارآزمایی بالینی و IRCT

عنوان

اطلاع رسانی برنامه کارگاه آموزشی آشنایی با کارآزمایی بالینی و IRCT


به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی میرساند، کارگاه آموزشی "آشنایی با کارآزمایی بالینی و IRCT " مطابق برنامه­ ریزی­های به عمل آمده با حضور آقای دکتر سلیمانی رییس مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران برگزار خواهد گردید.

زمان: روز پنج­شنبه مورخ 1396/10/21 ساعت: 15-8

مکان: ساختمان مرکز تحقیقات، طبقه پنجم​

تاریخ انتشار

01/13/2018

تصویر خبر

پیوست: