پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: اطلاع رسانی برنامه کارگاه آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

عنوان

اطلاع رسانی برنامه کارگاه آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

​به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی میرساند، در راستای مصوبات کمیته ملی اخلاق، کارگاه آموزشی "اخلاق در انتشار آثار پژوهشی" مطابق برنامه­ ریزی­های به عمل آمده با حضور دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش­ های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد گردید، برنامه کارگاه پیوست می باشد.

زمان: روز پنج­شنبه مورخ 1396/9/9 ساعت: 15-8 

مکان: ساختمان مرکز تحقیقات، طبقه پنجم

 

تاریخ انتشار

11/22/2017

تصویر خبر

پیوست:
untitled.JPG