پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری شصت و سومین جلسه کمیته اخلاق
 

شصت و سومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 7 اسفندماه 1396 برگزار گردید. در این جلسه 9 طرحنامه جدید  و 12 طرحنامه اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مربوطه ابلاغ گردید.​​

 

تاریخ انتشار

02/28/2018

تصویر خبر

پیوست: