پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری شصت و دومین جلسه کمیته اخلاق
 

شصت و دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 12 بهمن ماه برگزار گردید. در این جلسه 20 طرحنامه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به دانشکده های مربوطه ابلاغ گردید.​​

 

تاریخ انتشار

9/12/1396

تصویر خبر

پیوست: