پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: برگزاری کارگاه آشنایی با کارآزمایی بالینی و IRCT

عنوان

برگزاری کارگاه آشنایی با کارآزمایی بالینی و IRCT


کارگاه آموزشی " آشنایی با کارآزمایی بالینی و IRCT " روز پنج¬شنبه مورخ 96/10/21 با حضور جناب آقای دکتر مسعود سليمانی، مدیر محترم مركز ثبت كارآزمايي باليني در ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه جمعی از اساتید دانشگاه شرکت نمودند.

​​​

تاریخ انتشار

25/10/1396

تصویر خبر

پیوست: