پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

عنوان

برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

کارگاه آموزشی "اخلاق در انتشار آثار پژوهشی" روز پنج­شنبه مورخ 1396/9/9 با حضور جناب آقای دکتر شمسی گوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش­ های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ساختمان مرکز تحقیقات دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، اعضاء کمیته اخلاق و جمعی از اساتید دانشگاه شرکت نمودند.

تاریخ انتشار

11/09/1396

تصویر خبر

پیوست: