پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​

الف. مقدمه

پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی، یکی از پژوهشکده های وابسته به دانشگاه شاهد می باشد که پس از تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی "مدظله العالی" مبنی بر لزوم مطالعه و تولید راهکارهای اسلامی در جهت پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی در سال 1397 به پیشنهاد سازمان امور اجتماعی کشور راه اندازی گردید.

ب. اهداف کلان پژوهشکده (بلند مدت)
1. شکل دهی و تقویت گفتمان کارآمدی تفکر اسلامی در پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی
2. گسترش کمی و کیفی پژوهش های اسلامی در عرصه آسیب های اجتماعی
3. زمینه سازی به منظور نوآوری و نظریه پردازی در حوزه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
4. بسط و تعمیق مواجهه انتقادی با مکاتب سکولار در عرصه آسیب های اجتماعی در دو بُعد نظریه و عمل
5. پاسخگویی به نیازها و مسائل کاربردیِ دستگاه های نظام در دو عرصه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی از منظر اسلامی
6. بسترسازی به منظور تربیت پژوهشگران توانا در حوزه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
7. اشاعه نسخه های اسلامی برای مواجهه با آسیب های اجتماعی در ایران و جهان

ج. سیاست های کلان پژوهشکده (بلند مدت)
1. انطباق برنامه های پژوهشکده با اولویت های نظام در مواجهه با آسیب های اجتماعی
2. تقدم رویکرد پیشگیری بر مقابله در کلیه پژوهش ها
3. تقویت مطالعات کاربردی در برنامه های پژوهشی
4. عنایت دائمی به دو عنصر نوآوری و کیفیت در کلیه فعالیت های پژوهشی
5. استفاده از تجارب علمی سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی
6. اجتناب از شکل گیری فعالیت های پژوهشی خارج از قلمرو مطالعات اسلامی
7. گسترش ارتباط میان حوزه و دانشگاه در فعالیت های پژوهشی
8. توسعه ارتباط، تعامل و هم افزایی میان پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی همسو

د. وجوه گوناگون اسلامی بودن پژوهش ها در پژوهشکده
1. ابتنای کامل و معنادار پژوهش ها بر مبانیِ حِکمی و فلسفی اسلامی
2. استفاده موثر و الهام بخش از آیات و روایات در پژوهش ها
3. استفاده اجتهادی از منابع دینی ( قرآن، سنت، عقل و اجماع )
4. انجام پژوهش در دستگاه فکری علوم انسانیِ اسلامی

هـ. اولویت های فعالیت پژوهشکده
1. خانواده و جمعیت
2. پیشگیری و مقابله با اعتیاد
3. پیشگیری و مقابله با مفاسد اخلاقی
4. پیشگیری و مقابله با محرومیت و حاشیه نشینی
5. فضای مجازی و آسیبهای اجتماعی

و. کارگروه های تخصصی
1. مطالعات بنیادین آسیبهای اجتماعی از دیدگاه اسلام
2. خانواده و جمعیت
3. پیشگیری و مقابله با اعتیاد
4. فضای مجازی و آسیبهای اجتماعی
5. پیشگیری و مقابله با مفاسد اخلاقی
6. پیشگیری و مقابله با محرومیت و حاشیه نشینی

ز. روش های کاری پژوهشکده
این پژوهشکده به منظور تحقق اهداف خود، عمدتاً از رروشهای زیر استفاده می کند:
1. طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی
2. انتشار نشریات علمی و پژوهشی و تخصصی
3. برپایی نشست ها، همایش ها و کرسی های علمی
4. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

ح. چارت تشکیلاتی پژوهشکده
چارت سازمانی  

ط. اهداف عملیاتی پژوهشکده در سال 1400
1. سرعت بخشی و گره‌گشایی نسبت به طرح‌های پژوهشی مصوب تا رسیدن به مرحله نهایی
2. تهیه و تدوین نظام موضوعات و مسائل پژوهشکده
3. ایجاد بانک اطلاعات پژوهشگران فعال در عرصه مطالعات آسیب های اجتماعی
4. شناسایی مراکز تحقیقاتی بین المللی همسو با پژوهشکده
5. تصویب طرح‌های پژوهشی جدید در ذیل هر یک از کارگروه‌های تخصصی در چارچوب نظام موضوعات و مسائل
6. راه‌اندازی تمامی کارگروه‌های تخصصی بر اساس شرح وظایف تعیین‌شده
7. طراحی و ایجاد انتشارات پژوهشکده با همکاری انتشارات دانشگاه شاهد
8. اخذ مراتب و درجات علمی مورد نیاز برای پژوهشکده مانند تأییدیه علمی و پژوهشی برای دو فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی
9. تداوم برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی و درس‌گفتارهای پژوهشکده
10. برگزاری سلسله کرسی‌های ترویجی و همچنین زمینه سازی برای برگزاری کرسی های نقد، نوآوری و نظریه پردازی
11. برپایی دومین همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام

ی. سیاست های عملیاتی پژوهشکده در سال 1400
1. کاهش مراحل دست و پاگیر اداری در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و اجرای طرح‌های پژوهشی
2. تخصصی تر کردن رویکرد پژوهشکده به حوزه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
3. تاکید بر پیش بینی تولید یک بسته پیشنهادی ( از جنس سیاست و راهبرد ) در عمده طرح های پژوهشی پژوهشکده
4. باز کردن (توسعه) دایره پژوهشگران پژوهشکده و شناسایی محققان جدید از حوزه و دانشگاه
5. اخذ سفارش پژوهش از دستگاه‌های مسئول مانند سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان و غیره
6. حضور رسانه‌ای قوی‌تر پژوهشکده جهت گفتمان سازی نخبگانی

ک. نحوه همکاری پژوهشگران با پژوهشکده
 علاقمندان برای همکاری علمی با این پژوهشکده می توانند طرحنامه پیشنهادی خود را جهت ارزیابی در نمون برگ مخصوص همراه با رزومه خود به ایمیل پژوهشکده ارسال نمایند.