پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.

اجرای سریع

نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  0 4 ماه قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.  88 4 سال پیش
پژوهش پژوهش    3 6 سال پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  0 4 سال پیش
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  78 5 هفته پیش
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  19 5 هفته پیش
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  23 7 ماه قبل

  کتابخانه های تصاویر

research week research week    18 8 سال پیش
ResearchSlider ResearchSlider    1 5 هفته پیش
عکس پرسنلی مدیران و معاونین عکس پرسنلی مدیران و معاونین    28 17 ماه قبل
عکس پرسنلی همکاران پژهشی عکس پرسنلی همکاران پژهشی    8 2 ماه قبل
گالری پژوهشی گالری پژوهشی    41 3 سال پیش
مراسم 98 مراسم 98    18 2 سال پیش
هفته پژوهش هفته پژوهش    10 2 سال پیش
هفته پژوهش 1399 هفته پژوهش 1399    3 14 ماه قبل
هفته پژوهش و فناوری 1398 هفته پژوهش و فناوری 1398    4 2 سال پیش

  لیست ها

News News    65 4 سال پیش
Research Centers Research Centers    0 9 سال پیش
اخبار اخبار    7 4 سال پیش
اخبار پژوهشی اخبار پژوهشی    9 4 سال پیش
اخبار شورای پژوهشی اخبار شورای پژوهشی    0 3 سال پیش
اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری    1 4 سال پیش
اعتبار پژوهشی اعتبار پژوهشی    2 4 سال پیش
اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه    23 5 روز پیش
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 10 سال پیش
بازنشستگان معاونت بازنشستگان معاونت    5 2 ماه قبل
پایگاه ها پایگاه ها    5 4 سال پیش
پرتال ها پرتال ها    5 2 سال پیش
پژوهانه پژوهانه    3 4 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  12 2 سال پیش
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 10 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 10 سال پیش
دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی    11 2 سال پیش
دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی    9 4 سال پیش
سامانه پژوهشی سامانه پژوهشی    4 4 سال پیش
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه    0 10 سال پیش
شورای چاپ و نشر شورای چاپ و نشر    0 10 سال پیش
صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی    7 3 سال پیش
فلوجارت های مدیریت امور پژوهشی فلوجارت های مدیریت امور پژوهشی    9 3 ماه قبل
گزارش مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری گزارش مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری    13 5 هفته پیش
مدیران پژوهش و فناوری مدیران پژوهش و فناوری    6 17 ماه قبل
مدیران پژوهشی مدیران پژوهشی    7 17 ماه قبل
معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون    7 2 سال پیش
معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون    7 4 سال پیش
معرفی معاونت پژوهش و فناوری معرفی معاونت پژوهش و فناوری    0 10 سال پیش
همکاران معاونت پژوهشی همکاران معاونت پژوهشی    3 8 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 5 سال پیش
کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی    0 10 سال پیش
کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی    0 10 سال پیش

  تالار های گفتگو

گفتگوی گروهی گفتگوی گروهی  لیست "گفتگوی گروهی" برای راه انداختن گفتگوی گروهی در قالب گروه های خبری با موضوع هایی که مرتبط به این گروه کاری است استفاده می شود.  0 10 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت SharePoint Research  17 ماه قبل
سایت SharePoint اداره امور پژوهش های دانشجویی  4 ماه قبل
سایت SharePoint پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی  3 هفته پیش
سایت SharePoint کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی  3 ماه قبل

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0