پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
 

 کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی

 
كميته تحقيقات دانشجويي دانشجویان گروه علوم پزشکی دانشگاه شاهد تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه و به منظور فراهم آوردن زمينه مشاركت دانشجويان در انجام فعاليتهاي پژوهشي و استفاده از نيروهاي جوان و خلاق در عرصه پژوهش و سرعت بخشيدن به فعاليتهاي پژوهشي كشور، مطابق با رسالتهاي دانشگاه شاهد و بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه شاهد فعاليت مي‌كند.
 

 

 

 

 

 آئین نامه ها و فرم ها

 

 

روند ارائه و داوری پروپوزال های دانشجویی.docxروند ارائه و داوری پروپوزال های دانشجویی.docx

پروپوزال طرح تحقیقاتی.docxپروپوزال طرح تحقیقاتی.docx

دستورالعمل تنظیم و نگارش گزارش نهایی طرح.docدستورالعمل تنظیم و نگارش گزارش نهایی طرح.doc

فرم گزارش نهایی طرح.docفرم گزارش نهایی طرح.doc

فرم چکیده طرح تحقیقاتی جهت اعلام خاتمه.docفرم چکیده طرح تحقیقاتی جهت اعلام خاتمه.doc