پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهش و فناوری

:

صفحات سایت :همه صفحاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.

اجرای سریع

  
  
  
  
Research Council.aspx
  
19/03/1441 09:58 ق.ظ26/03/1434 01:59 ب.ظ
Student Reseach Grant.aspx
  
25/01/1441 03:18 ب.ظ25/01/1441 03:16 ب.ظ
در حال آماده سازی.aspx
  
04/01/1441 02:19 ب.ظ04/01/1441 02:17 ب.ظ
Publishing Council.aspx
  
03/01/1441 09:24 ق.ظ26/03/1434 01:53 ب.ظ
مقالات داغ و دارای IF بالای 3.aspx
  
04/02/1440 01:19 ب.ظ12/09/1435 12:17 ب.ظ
Contact_Us.aspx
  
27/01/1440 08:26 ق.ظ05/03/1433 12:01 ب.ظ
مقالات در سامانه پژوهشی.aspx
  
21/01/1440 02:05 ب.ظ12/09/1435 12:17 ب.ظ
Medical Students Research Committe.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniMedical Students Research Committe.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
  
06/11/1439 01:31 ب.ظ26/03/1434 01:49 ب.ظ
Students Research.aspx
  
01/01/1438 03:11 ب.ظ15/12/1437 12:45 ب.ظ
Home.aspx
  
17/08/1435 12:55 ب.ظ19/11/1432 12:52 ب.ظ
Ethics Committe in Medical.aspx
  
26/03/1434 01:36 ب.ظ26/03/1434 01:33 ب.ظ
previous vice presidents.aspx
  
24/06/1433 10:45 ق.ظ24/06/1433 10:07 ق.ظ
Universities.aspx
  
20/03/1433 09:32 ق.ظ12/03/1433 03:52 ب.ظ
دفتر امور مراکز تحقیقاتی.aspx
  
14/03/1433 06:57 ب.ظ14/03/1433 06:57 ب.ظ
Traditional Medicine Center.aspx
  
12/03/1433 09:04 ق.ظ09/03/1433 08:54 ق.ظ
Regulation of Immune Responses Center.aspx
  
09/03/1433 09:34 ق.ظ09/03/1433 09:34 ق.ظ
Molecular Microbiology Center.aspx
  
09/03/1433 09:32 ق.ظ09/03/1433 09:32 ق.ظ
Family and Sexual Health Group.aspx
  
09/03/1433 09:31 ق.ظ09/03/1433 09:13 ق.ظ
Neurophysiology Center.aspx
  
09/03/1433 09:26 ق.ظ09/03/1433 09:26 ق.ظ
Medicinal Plant Center.aspx
  
09/03/1433 09:16 ق.ظ09/03/1433 09:16 ق.ظ
contact research.aspx
  
07/03/1433 12:33 ب.ظ07/03/1433 12:32 ب.ظ
news2.aspx
  
06/03/1433 03:17 ب.ظ06/03/1433 03:17 ب.ظ