پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

مقالات در سامانه پژوهشی

اطلاعات استاد
شرح
تاریخ فعالیت
نام سایر همکاران
مشاهده
حبيب عباسي پور -- Selected demographic data of the bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi L. on the corn, Zea mays L. at different temperatures2020/01/20لینک
اورنگ خادمي -- Effects of salicylic acid and ultrasound treatments on chilling injury control and quality preservation in banana fruit during cold storage2019/04/30لینک
حسن نامدارميگرن همراه با اختلالات گوارشي: يک توضيح پاتوفيزيولوژيک -- Migraine associated with gastrointestinal disorders: A pathophysiological explanation2019/04/15لینک
هاجر قهرماني گلSome results on h-almost Ricci solitons -- Some results on h-almost Ricci solitons2019/03/30لینک
سيد ميثم موسوي -- A fuzzy expert system for mitigation of risks and effective control of gas pressure reduction stations with a real application2019/03/22لینک
سيد ميثم موسوي -- A group TOPSIS-COPRAS methodology with Pythagorean fuzzy sets considering weights of experts for project critical path problem2019/03/20لینک
محمدصفي رحماني فر -- Towards establishing standard performance metrics for batteries, supercapacitors and beyond2019/03/19لینک
محمدحسن ميرزامحمديتعليم و تربيت و کارافرين رقابتي: تاملي بر تحول مفهوم انسان اقتصادي از مکتب تربيتي ليبراليسم کلاسيک تا نوليبراليسم -- 2019/03/17لینک
سولماز نوراباديبررسي و تحليل وضع موجود و مطلوب برنامه درسي درس روش هاي تحقيق در نظام دانشگاهي کشور -- Study and Analysis of the Existing and Desirable Curriculum of Research Methods Lesson in Academic System of Iran2019/03/16لینک
اميرحسين اميري -- Risk-adjusted Bernoulli chart in multi-stage healthcare processes based on state-space model with a latent risk variable and dynamic probability control limits2019/03/15لینک
پرويز اوليامشخصات ژنتيکي و فيلوژنتيکي ژن M ويروس هاي انفلوانزا جدا شده ار بيماران ايراني -- Genetic and Phylogenetic Characterization of the M Gene of Influenza A Virus Isolated from Iranian Patients2019/03/13لینک
حوريه صادريمشخصات ژنتيکي و فيلوژنتيکي ژن M ويروس هاي انفلوانزا جدا شده ار بيماران ايراني -- Genetic and Phylogenetic Characterization of the M Gene of Influenza A Virus Isolated from Iranian Patients2019/03/13لینک
محمدباقر غزنوي قوشچيطراحي منطق مود جرياني با عمق کم و ولتاژ پايين تفاضلي با استفاده از تکنيکهاي فيدبک و فيدفوروارد -- Design of low-voltage shallow-depth differential source coupled logic using feedback and feedforward techniques2019/03/11لینک
حشمت اميدي -- Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization2019/03/10لینک
عبدالامير بستاني -- Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization2019/03/10لینک
حشمت اميديBoron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization under calcareous conditions -- Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization under calcareous conditions2019/03/09لینک
محمدباقر غزنوي قوشچيطراحي يک ترانسيور کم مصرف سي ماس در فناوري 130نانومتر براي کاربردهاي شبکه حسگر بيسيم -- A Low-Power CMOS Transceiver in 130 nm for Wireless Sensor Network Applications2019/03/08لینک
محسن جلاليطراحي يک ترانسيور کم مصرف سي ماس در فناوري 130نانومتر براي کاربردهاي شبکه حسگر بيسيم -- A Low-Power CMOS Transceiver in 130 nm for Wireless Sensor Network Applications2019/03/08لینک
ياور شرفيبررسي تاثير قارچ و کيسه در کشت ريشه منقسم بر برخي صفات رشدي و کيفي ميوه هلو رقم رد تاپ -- Effect of fungi and bag in spilit root on the growth, yield and quality of peach var red top2019/03/06لینک
ياور شرفيبررسي اثر سطوح مختلف محلولپاشي منوپتاسيم فسفات بر صفات توت فرنگي در شرايط هيدروپونيک -- Investigating Different Levels of Monopatassium Phosphate Solubility on Some Vegetative, Functional and Strawberry Traits in Hydroponic Culture2019/03/06لینک
محمدرضا شعيريشناسايي مفهوم و ابعاد حسادت در قران‌ و حديث و مقايسه ان با روان‌شناسي حسادت -- The concept and aspects of Jealousy in the Quran and Hadith and compare it in Jealousy Psychology2019/03/05لینک
ثريا قطبيشناسايي مفهوم و ابعاد حسادت در قران‌ و حديث و مقايسه ان با روان‌شناسي حسادت -- The concept and aspects of Jealousy in the Quran and Hadith and compare it in Jealousy Psychology2019/03/05لینک
فرح کريمي -- Chromium-induced alkaloid production in Catharanthus roseus (L.) G.Don in vitro cultured shoots and related gene expression patterns particularly for the novel gene GS2019/03/03لینک
پرويز اولياشناسايي مولکولي متابوليت فعال غشاي توليد قارچ و تجزيه و تحليل متابوليت ثانويه توليد شده -- Molecular Characterization of a Fungus Producing Membrane Active Metabolite and Analysis of the Produced Secondary Metabolite2019/03/03لینک
اکبر رهنمامفهوم سازي و تبيين برنامه درسي مطلوب در تراز تمدن نوين اسلامي ؛ با تاکيد بر ابعاد فرافرهنگي هنر -- 2019/03/03لینک
اکبر رهنمالزوم بازنگري در مباني ديني تعليم و تربيت، بستري مناسب در تحقق تمدن نوين اسلامي -- 2019/03/03لینک
سيدحجت اله مومني ماسولهپايدارسازي سيستم هاي خطي معادلات ديفرانسيل تاخيري با روش بازخورد تاخيري -- STABILIZATION OF LINEAR SYSTEMS OF DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS BY THE DELAYED FEEDBACK METHOD2019/03/03لینک
مريم جديد ميلانيرابطه استرس شغلي با کيفيت زندگي کاري کارکنان اورژانس پيش بيمارستاني شهر شيراز، سال 1396 -- The Relationship between Job Stress and Quality of Work Life among Pre-hospital Emergency Personnel in Shiraz, 20172019/03/02لینک
سيده نفيسه ال محمدرابطه استرس شغلي با کيفيت زندگي کاري کارکنان اورژانس پيش بيمارستاني شهر شيراز، سال 1396 -- The Relationship between Job Stress and Quality of Work Life among Pre-hospital Emergency Personnel in Shiraz, 20172019/03/02لینک
اميرحسين اميري -- Phase II Monitoring of Multivariate Simple Linear Profiles With Estimated Parameters2019/03/01لینک
محمد رحمانيتاثير پذيري استرس ادراکي از مناجات چندبعدي يا صبور و جايگاه ان در تمدن نوين اسلامي -- 2019/03/01لینک
اسمعيل نصيريتاثير پذيري استرس ادراکي از مناجات چندبعدي يا صبور و جايگاه ان در تمدن نوين اسلامي -- 2019/03/01لینک
اسمعيل نصيرينقش الگويي پيامبر اعظم (ص) و ائمه معصومين (ع) در تبيين مولفه هاي نوين اخلاقي ورزشکاران -- 2019/03/01لینک
عارف دروديتشخيص خطاي ميله شکسته روتور در موتور القايي قفس سنجابي با استفاده از روش تبديل موجک پيوسته -- 2019/03/01لینک
ياور شرفيتاثير سطوح مختلف ابياري بر برخي خصوصيات رشدي، کمي و کيفي هلو رقم رد تاپ -- effect of different irrigation ratio on the growth characteristics of peach (Red Top cultivar)2019/03/01لینک
سيد ميثم موسوي -- SOLVING CONSTRUCTION PROJECT SELECTION PROBLEM BY A NEW UNCERTAIN WEIGHTING AND RANKING BASED ON COMPROMISE SOLUTION WITH LINEAR ASSIGNMENT APPROACH2019/03/01لینک
ياور شرفياثر تنش محلول دهي فسفر بر برخي صفات رشدي و عملکردي توت فرنگي در کشت گلخانه اي -- Effect of Phosphorus Solubility Stress on Some Growth and Functional Traits of Strawberry in Greenhouse Culture2019/03/01لینک
دکتر مهدي نادريعلل ضرورت تحقق دولت اسلامي در فرايند تمدن اسلامي -- The Necessity of Formation of the Islamic State in the Viewpoint of Ayatollah Khamenei2019/02/28لینک
ناصر يزدانيارزيابي شاخص ها و سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي افزايش صادرات غيرنفتي در راستاي تحقق تمدن نوين اسلامي -- Evaluation of Resistance Economics Indicators and Policies To increase non-oil exports in line with the realization of the new Islamic civilization2019/02/28لینک
محمدرحيم عيوضيتعيين پيشرانهاي تمدن سازي نوين اسلامي با رويکرد تحليل تاثير متقاطع -- 2019/02/28لینک
سولماز نوراباديبرنامه درسي مطلوب در افق تمدن نوين اسلامي؛ راهکارهاي بومي سازي برنامه درسي علوم انساني در نظام دانشگاهي ايران -- Desirable curriculum on the horizon of modern Islamic civilization; Solutions for localization of human sciences curriculum in the Iranian academic system2019/02/28لینک
سولماز نوراباديشناسايي و تحليل موانع اجرايي ارائه اموزش مجازي در نظام دانشگاهي ايران -- Identifying and Analyzing the Barriers to Executing Virtual Education in Irans Academic System2019/02/27لینک
محمدرحيم عيوضياينده انقلاب اسلامي در انديشه و بيانات امام خميني و مقام معظم رهبري -- 2019/02/26لینک
ندا ابراهيميانديناميک شبه ذره در يک ابرشاره فرمي در مواجهه با گردابه هاي کوانتومي -- Quasiparticle dynamics in a Fermi superfluid subjected to quantum vortices2019/02/26لینک
اسمعيل نصيرياثر هشت هفته تمرين مقاومتي با کش تراباند بر سطح سرمي اينترلوکين 1 بتا و کيفيت خواب در زنان سالمند -- 2019/02/26لینک
سعيد سيدطبايي--- -- A Modified FOPID Versus H¥ and m Synthesis Controllers: Robustness Study2019/02/25لینک
حشمت اميديSeed priming with bio-priming improves germination, stand establishment and salinity tolerance in Canola (Brassica napus L.) cultivar (Hayola 401) -- Seed priming with bio-priming improves germination, stand establishment and salinity tolerance in Canola (Brassica napus L.) cultivar (Hayola 401)2019/02/24لینک
محمدرضا حيدريتاثير بادرنجبويه بر اضطراب و کيفيت خواب بيماران باي پاس عروق کرونر: کارازمايي باليني تصادفي دوسوکور -- Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial2019/02/24لینک
محسن ناصريتاثير بادرنجبويه بر اضطراب و کيفيت خواب بيماران باي پاس عروق کرونر: کارازمايي باليني تصادفي دوسوکور -- Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial2019/02/24لینک
فاطمه عليجانيهاتاثير بادرنجبويه بر اضطراب و کيفيت خواب بيماران باي پاس عروق کرونر: کارازمايي باليني تصادفي دوسوکور -- Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial2019/02/24لینک
1 - 50 Next Last Page