پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

مقالات داغ و دارای IF بالای 3

عنواننام   ژورنال
تاریخ فعالیت
نویسندگان
مشاهده
طراحي پايدار ساز قدرت -- Multi-machine optimal power system stabilizers design based on system stability and nonlinearity indices using Hyper-Spherical Search methodInternational Journal of Electrical Power and Energy Systems2019/02/01لینک
مديريت انرژي خانه هوشمند مجهز به ذخيره ساز با در نظر گرفتن شاخص پيک به متوسط -- Energy management of smart homes equipped with energy storage systems considering the PAR index based on real-time pricingSustainable Cities and Society2019/02/01لینک
Preventing Sybil Attacks in P2P File Sharing Networks Based on the Evolutionary Game Model -- Preventing Sybil Attacks in P2P File Sharing Networks Based on the Evolutionary Game ModelInformation Sciences2019/01/25لینک
A novel group decision model based on mean–variance–skewness concepts and interval-valued fuzzy sets for a selection problem of the sustainable warehouse location under uncertainty -- A novel group decision model based on mean–variance–skewness concepts and interval-valued fuzzy sets for a selection problem of the sustainable warehouse location under uncertaintyNeural Computing and Applications 2018/11/22لینک
بررسي تحليلي سيال Casson با حل معادله جفري همل مگنتو هيدروديناميک -- On the expedient solution of the magneto-hydrodynamic Jeffery- Hamel flow of Casson fluidScientific Reports2018/11/05لینک
Facile synthesis of copper hexacyanoferrate/graphene nanocomposite for electrochemical energy storage -- Facile synthesis of copper hexacyanoferrate/graphene nanocomposite for electrochemical energy storageApplied Organometallic Chemistry2018/10/18لینک
-- Service composition approaches in IoT: A systematic reviewJournal of Network and Computer Applications2018/10/16لینک
Design and Evaluation of Optimal Orthogonal Wavelet With the Least Length of Wavelet Filters Using Spectral Matching -- Design and Evaluation of Optimal Orthogonal Wavelet With the Least Length of Wavelet Filters Using Spectral MatchingIEEE Access2018/10/04لینک
Biodiesel production from microalgae oil by lipase from Pseudomonas aeruginosa displayed on yeast cell surface -- Biodiesel production from microalgae oil by lipase from Pseudomonas aeruginosa displayed on yeast cell surfaceBiochemical Engineering Journal2018/09/15لینک
Plant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana Bertoni -- Plant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana BertoniIndustrial Crops and Products2018/09/15لینک
استفاده از ملاتونين مقاومت به سرما را در ميوه هاي .... -- Employing exogenous melatonin applying confers chilling tolerance in tomato fruits by upregulating ZAT2/6/12 giving rise to promoting endogenous polyamines, proline, and nitric oxide accumulation by triggering arginine pathway activity Food Chemistry 2018/09/10لینک
Scutellarin alleviates lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: Insights into underlying mechanisms -- Scutellarin alleviates lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: Insights into underlying mechanismsInternational Immunopharmacology2018/08/25لینک
TRPM2 dependence of ROS-induced NLRP3 activation in Alzheimers disease -- TRPM2 dependence of ROS-induced NLRP3 activation in Alzheimers diseaseInternational Immunopharmacology2018/08/25لینک
Hesperetin, a citrus flavonoid, attenuates testicular damage in diabetic rats via inhibition of oxidative stress, inflammation, and apoptosis -- Hesperetin, a citrus flavonoid, attenuates testicular damage in diabetic rats via inhibition of oxidative stress, inflammation, and apoptosisLife Sciences2018/08/25لینک
Rutin, a quercetin glycoside, alleviates acute endotoxemic kidney injury in C57BL/6 mice via suppression of inflammation and up-regulation of antioxidants and SIRT1 -- Rutin, a quercetin glycoside, alleviates acute endotoxemic kidney injury in C57BL/6 mice via suppression of inflammation and up-regulation of antioxidants and SIRT1European Journal of Pharmacology2018/08/25لینک
Soy isoflavone genistein attenuates lipopolysaccharide-induced cognitive impairments in the rat via exerting anti-oxidative and anti-inflammatory effects -- Soy isoflavone genistein attenuates lipopolysaccharide-induced cognitive impairments in the rat via exerting anti-oxidative and anti-inflammatory effectsCytokine2018/08/25لینک
Naringenin ameliorates learning and memory impairment following systemic lipopolysaccharide challenge in the rat -- Naringenin ameliorates learning and memory impairment following systemic lipopolysaccharide challenge in the ratEuropean Journal of Pharmacology2018/08/25لینک
A New Analytical Methodology To Handle Time-Cost Trade-Off Problem With Considering Quality Under Interval-Valued Fuzzy Uncertainty -- A New Analytical Methodology To Handle Time-Cost Trade-Off Problem With Considering Quality Under Interval-Valued Fuzzy UncertaintyTechnological and Economic Development of Economy2018/08/08لینک
مدل سازي و شبيه سازي خوشبينانه سکوهاي سخت افزاري و سيستم هاي نهفته پيچيده روي خوشه هاي محاسباتي HPC چند هسته اي -- Optimistic Modeling and Simulation of Complex Hardware Platforms and Embedded Systems on Many-Core HPC ClustersIEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems2018/07/27لینک
تحليل طيف ولتاژ نقطه خنثي در ماشين القايي براي شناسايي خطاي داخلي کلاف -- Employing neutral-voltage spectrum for internal turn-to-turn fault detection in the induction machine drivesISA Transactions2018/07/25لینک
Unital Design Based Sink Location Service for Wireless Sensor Networks -- Unital Design Based Sink Location Service for Wireless Sensor NetworksIEEE Access2018/07/07لینک
مقاله به انگليسي مي باشد -- DNA damage and telomere length shortening in the peripheral blood leukocytes of 20?years SM-exposed veterans.International Immunopharmacology2018/05/23لینک
A dual Ni/Co-MOF-reduced graphene oxide nanocomposite as a high performance supercapacitor electrode material -- A dual Ni/Co-MOF-reduced graphene oxide nanocomposite as a high performance supercapacitor electrode materialElectrochimica Acta2018/05/18Mohammad S. Rahmanifar, Hooman Hesari, Abolhassan Noori, Mohammad Yaser Masoomi, Ali Morsali, Mir F. Mousaviلینک
تاثير تريگونلين بر تخريب حافظه ناشي از تزريق ليپوبلي ساکاريد و نقش انتي اکسيداني و ضد التهابي ان -- Trigonelline mitigates lipopolysaccharide-induced learning and memory impairment in the rat due to its anti-oxidative and anti-inflammatory effectInternational Immunopharmacology2018/05/10لینک
A new comprehensive possibilistic group decision approach for resilient supplier selection with mean-variance-skewness-kurtosis and asymmetric information under interval-valued fuzzy uncertainty -- A new comprehensive possibilistic group decision approach for resilient supplier selection with mean-variance-skewness-kurtosis and asymmetric information under interval-valued fuzzy uncertaintyNeural Computing and Applications 2018/04/24لینک
اناليز انتگرال سري فوريه درر مدولاسيون اشوبي براي تنشهاي ولتاژ مد مشترک -- Integral-series Fourier analysis of chaotic PWM patterns for common mode voltage stressesIET Power Electronics2018/04/16اصفی، نظرزادهلینک
جداسازي ترکيبات مهارکننده ي الفا- اميلاز، الفا- گلوکوزيداز و راديکال ازاد DPPH از ريشه ريواس ترکمني به روش غربالگري به کمک تست بيولوژيکي -- Bioassay-guided purification of ?-amylase, ?-glucosidase inhibitors and DPPH radical scavengers from roots of Rheum turkestanicumIndustrial Crops and Products2018/03/22حسین دهقان، پیمان صالحی، محمدصادق امیریلینک
A New Automatic Sleep Staging System Based on Statistical Behavior of Local Extrema Using Single Channel EEG Signal -- A New Automatic Sleep Staging System Based on Statistical Behavior of Local Extrema Using Single Channel EEG SignalExpert Systems With Applications2018/03/13سامان سیف پور - حمید نیک نظر - محمد میکاییلی - علی مطیع نصر ابادیلینک
A gravitation-based link prediction approach in social networks -- A gravitation-based link prediction approach in social networks Swarm and Evolutionary Computation2018/03/03بسطامی مه ابادی تقی زادهلینک
تخمين کانال فروسودر سيستمهاي چند ورودي چند خروجي عظيم با استفاده از رهگيري ناحيه غيرصفر کانال در حوزه زاويه -- Mobility-Aware Reconstruction Algorithm for Correlated Nonzero Neighborhood Structured Downlink Channel in Massive MIMO IEEE Access2018/03/01Sanaz Rezvani Kenarsari, Mahmoud Ferdosizade Naeinyلینک
Development of an optimum mix design method for self-compacting concrete based on experimental results -- Development of an optimum mix design method for self-compacting concrete based on experimental resultsConstruction and Building Materials2018/02/20Alireza Habibi, Jian Ghomashiلینک
يک روش دوگانه براي تحليل غيرخطي هندسي سازه هاي خرپايي دوبعدي -- A dual approach to perform geometrically nonlinear analysis of plane truss structuresSteel and Composite Structures2018/01/21AliReza Habibi, Shaahin Bidmeshkiلینک
A new interval-valued hesitant fuzzy-pairwise comparison-compromise solution methodology An application to cross-docking location planning -- A new interval-valued hesitant fuzzy-pairwise comparison-compromise solution methodology An application to cross-docking location planningNeural Computing and Applications 2018/01/08لینک
بهبود کارايي گذر از رخداد ولتاژ پايين در اينورترهاي تکفاز متصل به شبکه با استفاده از کنترلر مدل پيش بين -- Improving Performance of LVRT Capability in Single-Phase Grid-Tied PV Inverters by a Model Predictive ControllerInternational Journal of Electrical Power and Energy Systems2018/01/05اسماعیل زنگنه و سید محمد صادق زاده و اسماعیل ابراهیم زاده و Ferede Blaabjergلینک
An analysis approach to handle uncertain multi-criteria group decision problems in the framework of interval type-2 fuzzy sets theory -- An analysis approach to handle uncertain multi-criteria group decision problems in the framework of interval type-2 fuzzy sets theoryNeural Computing and Applications 2017/11/30لینک
immunogenicity of vibrio cholerae outer membrane vesicles secreted at various environmental conditions -- immunogenicity of vibrio cholerae outer membrane vesicles secreted at various environmental conditionsVaccine2017/11/27ادریانی-موسوی-نظریان-سروری-نوروزیلینک
The anti-aging protein klotho alleviates injury of nigrostriatal dopaminergic pathway in 6-hydroxydopamine rat model of Parkinsons disease: Involvement of PKA/CaMKII/CREB signaling -- The anti-aging protein klotho alleviates injury of nigrostriatal dopaminergic pathway in 6-hydroxydopamine rat model of Parkinsons disease: Involvement of PKA/CaMKII/CREB signalingExperimental Gerontology2017/11/03Tourandokht Baluchnejadmojarada,⁎, Seyed-Mohammad Eftekharia, Nida Jamali-Raeufya, Sobhan Haghania, Hossein Zeinalia, Mehrdad Roghanibلینک
Analyzing project cash flow by a new interval type-2 fuzzy model with an application to construction industry -- Analyzing project cash flow by a new interval type-2 fuzzy model with an application to construction industryNeural Computing and Applications 2017/10/01V. Mohagheghi, S. M. Mousavi, B. Vahdaniلینک
A wide potential window aqueous supercapacitor based on LiMn2O4–rGO nanocomposite -- A wide potential window aqueous supercapacitor based on LiMn2O4–rGO nanocompositeJournal of the Iranian Chemical Society2017/09/08S. Rasool Azari Mohammad S. Rahmanifar Maher F. El‑Kady Abolhassan Noori · Mir F. Mousavi Richard B. Kanerلینک
Enhancing decision-making flexibility by introducing a new last aggregation evaluating approach based on multi-criteria group decision making and Pythagorean fuzzy sets -- Enhancing decision-making flexibility by introducing a new last aggregation evaluating approach based on multi-criteria group decision making and Pythagorean fuzzy setsApplied Soft Computing2017/08/03V. Mohagheghi, S.M. Mousavi and B. Vahdaniلینک
On singular hybrid switched and impulsive systems -- On singular hybrid switched and impulsive systemsInternational Journal of Robust and Nonlinear Control2017/08/01ایمان زمانی، مسعود شفیعی، اسیر ایبیاسلینک
اثرات درماني دي-اسپارتات در مدل موشي مالتيپل اسکلروزيس -- Therapeutic effects of D-aspartate in a mouse model of multiple sclerosisJournal of Food and Drug Analysis2017/07/01Sanaz Afraei, Antimo D Aniello , Reza Sedaghat , Parvin Ekhtiari ,Gholamreza Azizi , Nakisa Tabrizian , Laura Magliozzi, Zahra Aghazadeh , Abbas Mirshafieyلینک
The removal of lead and nickel from the composted municipal waste and sewage sludge using nanoscale zero-valent iron fixed on quartz -- The removal of lead and nickel from the composted municipal waste and sewage sludge using nanoscale zero-valent iron fixed on quartzEcotoxicology and Environmental Safety2017/06/26پریسا قاسم زاده ، امیر بستانیلینک
Enhancing the cycle life of Lead-Acid batteries by modifying negative grid surface -- Enhancing the cycle life of Lead-Acid batteries by modifying negative grid surfaceElectrochimica Acta2017/05/01M.S. Rahmanifarلینک
Enhanced phenolic acids production in regenerated shoot cultures of Salvia virgata Jacq. after elicitation with Ag+ ions, methyl jasmonate and yeast extract -- Enhanced phenolic acids production in regenerated shoot cultures of Salvia virgata Jacq. after elicitation with Ag+ ions, methyl jasmonate and yeast extractIndustrial Crops and Products2017/04/05Samaneh Attaran Dowom , Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salami لینک
يک مدل زنجيره تامين حلقه بسته جديد براساس کيفيت محصولات بازگشتي -- A novel closed-loop supply chain based on the quality of returned productsJournal of Cleaner Production2017/03/15احسان مسعودی‌پور، هما امیریان، راشد صحراییانلینک
Synergistic effect between redox additive electrolyte and PANI-rGO nanocomposite electrode for high energy and high power supercapacitor -- Synergistic effect between redox additive electrolyte and PANI-rGO nanocomposite electrode for high energy and high power supercapacitorElectrochimica Acta2017/01/06Mir F. Mousavia, Masumeh Hashemi, Mohammad S. Rahmanifar, Abolhassan Nooriلینک
Genoproteomics-assisted improvement of Andrographis paniculata: toward a promising molecular and conventional breeding platform for autogamous plants affecting the pharmaceuticalindustry -- Genoproteomics-assisted improvement of Andrographis paniculata: toward a promising molecular and conventional breeding platform for autogamous plants affecting the pharmaceuticalindustryCritical Reviews in Biotechnology2017/01/03Alireza Valdiani, Daryush Talei, Surrinder K. Lattoo, Rodomiro Ortiz, Søren Kjærsgaard Rasmussen, Jacqueline Batley, Mohd Yusop Rafii, Mahmood Maziah, Kallevettankuzhy K. Sabu, Rambod Abiri, Suchirat Sakuanrungsirikul & Soon Guan Tanلینک
A new LPV modeling approach using PCA-based parameter set mapping to design a PSS -- A new LPV modeling approach using PCA-based parameter set mapping to design a PSSJournal of Advanced Research2017/01/01Mohammad Bagher Abolhasani Jabali, Mohammad Hosein Kazemiلینک
Ellagic acid ameliorates learning and memory deficits in a rat model of Alzheimer’s disease: an exploration of underlying mechanisms -- Ellagic acid ameliorates learning and memory deficits in a rat model of Alzheimer’s disease: an exploration of underlying mechanismsPsychopharmacology2016/12/01Kiasalari, Zahra, Heydarifard, Rana ; Mohsen Khalili, Mohsen, Baluchnejadmojarad, Tourandokht ;y Afshin-Majd, Siamak Sanaierad, Ashkan ; Zahedi, Elham , Roghani, Mehrdadلینک
1 - 50 Next Last Page