پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهش و فناوری

:

دارایی سایت :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.

اجرای سریع

  
  
  
  
پوشه: Lists
  
24/02/1433 02:02 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
پوشه: Pages
  
07/04/1441 09:11 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
پوشه: SitePages
  
22/06/1434 04:41 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
Sunset_main.jpg
  
05/03/1433 10:55 ق.ظSystem Account
Sunset_thumb_270.jpg
  
05/03/1433 10:55 ق.ظSystem Account
دکتر کیاسالاری_main.jpg
  
09/03/1433 09:52 ق.ظSystem Account
دکتر کیاسالاری_thumb_270.jpg
  
09/03/1433 09:52 ق.ظSystem Account