پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری

از تمامی اعضای محترم هیات علمی دعوت می گردد در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری، حضور به هم رسانند.


زمان: چهارشنبه 22 آذرماه

مکان: سالن همایش های امام خمینی(ره) واقع در طرح جامع

تاریخ انتشار

12/03/2017

تصویر خبر

پیوست: