پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهش و فناوری

:

News: همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت دانش بنیان و توسعه روابط پایدار ایران، ارمنستان و اوراسیا

عنوان

همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت دانش بنیان و توسعه روابط پایدار ایران، ارمنستان و اوراسیا

​بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان در نظر ددارد برای تولید دانش و تشویق پژوهشگران و اندیشمندان به توسعه پایدار  اقتصاد دانش بنیان میان کشورهای منطقه اوراسیا و ایران، مبادرت به برگزاری همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت دانش بنیان و توسعه روابط پایدار ایران ،ارمنستان و اوراسیا در تاریخ 9 و 10 فروردین 1397 در محل دانشگاه دولتی ایروان نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://iamecca.com/ مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشار

12/02/2017

تصویر خبر

پیوست: