پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

شروع ثبت نامه پژوهانه 96

​به استحضار می رساند ثبت نام از متقاضیان پژوهانه سال 1396 از تاریخ 23 بهمن لغایت 6 اسفند انجام می پذیرد. جهت ثبت درخواست جدید به بخش مدیریت پژوهانه سامانه پژوهشی مراجعه فرمایید.

جهت مطالعه دستورالعمل و مقررات و شرایط پژوهانه 96 به آدرس ذیل مراجعه فرمایید: 

http://shahed.ac.ir/rso/SitePages/Instructions-Forms.aspx


تاریخ انتشار

02/08/2017

تصویر خبر

پیوست: