پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری سمینار طرح خانم دکتر رژه

​به استحضار میرساند سمینار گزارش نتایح طرح تحقیقاتی «بررسی آوادرمانی برگرفته از طبیعت بر سطح اضطراب» روز یکشنبه مورخ 95/2/19 ساعت 13:30 در محل کلاس شماره 4 دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گرددد.

تاریخ انتشار

05/02/2016

تصویر خبر

پیوست: