پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهش و فناوری

:

News: فراخوان نهمین جشنواره ملی بهار

عنوان

فراخوان نهمین جشنواره ملی بهار
نهمین دوره جشنواره ملی بهار به منظور تبیین وجوه نظری و کارکردی شعار سال، به همت این مرکز در سح دانشگاه ها و مراکز عالی سراسر کشور برگزار می گردد.
لازم به ذکر است مقالات برتر پس از ارزیابی و داوری نهایی، در فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران به چاپ خواهدرسید.
آدرس سایت : http://baharfestival.ir/

تاریخ انتشار

20/08/1394

تصویر خبر

پیوست: