پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهش و فناوری

:

News: برگزاری سمینار طرح آقای دکتر فروزان

عنوان

برگزاری سمینار طرح آقای دکتر فروزان

​بدینوسیله به استحضارکلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه می رساند سمینار طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین فروزان تحت عنوان «بخش بندی تومورهای بافت کبد در تصاویر سی تی اسکن» روز چهارشنبه 13 آبان ماه در محل دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.

تاریخ انتشار

10/08/1394

تصویر خبر

پیوست: