پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
فراوانی وقوع طوفانهای گردو غبار و گسترش آنها از غرب و جنوب غرب کشور به قسمت های مرکزی ایران لزوم تبادل نظر و انتقال یافته های علمی جدید در داخل و خارج کشور را ایجاب می کند. از اینرو دانشگاه شهید چمران اهواز بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه غرب و جنوب غرب کشور در شصتمین سالگرد تاسیس خود در تاریخ 14-12 اسفند ماه به عنوان میزبان اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار از همه متخصصین، اساتید، محققین، دانشجویان، سازمانها، شرکت ها و بخش های غیر دولتی دعوت به عمل می آورد که یافته های خود را در خصوص گرد و غبار ارائه نموده و در بحث های علمی شرکت نمایند.
این کنفرانس با هدف شناسایی منابع و دلایل بروز طوفان های گردو غبار، پیامدهای طوفان های گرد و غبار، شناسایی راهکارها و شاخص های کنترل کننده گرد و غبار و پایش گرد و غبار و تدوین راهبرد و چشم انداز جامع کنترل رخداد های گرد و غبار به ویژه در منطقه خاورمیانه می باشد. امیدواریم با حضور خود در این کنفرانس بر غنای آن افزوده و خاطرات خوشی را از اهواز با خود به همراه ببرید.
 
 
تاریخ برگزاری همایش :
12 تا 14 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :
30 مهر ماه 1394
آخرین مهلت ثبت نام در همایش :
30 آذر 1394

تاریخ انتشار

12/07/1394

تصویر خبر

پیوست: