پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهش و فناوری

:

دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی: بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»

اجرای سریع

عنوان

 بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»

پیوستها

band_k.doc    
ایجاد شده در 06/11/1439 01:45 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
ویرایش شده در 06/11/1439 01:45 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani